Seha 16.9-34 KNK50 10PR Seha húzó, agro gumiabroncs

Seha 16.9-34 KNK50 10PR Seha húzó, agro gumiabroncs